A què destina els doblers l'Ajuntament de Calvià?

Et mostram d'una forma clara com es distribueix el nostre pressupost. D'on venen els ingressos i a què destinam les despeses.

Alguns exemples:

  Visió Global

  Visió Global

  Perquè tenguis una idea general dels ingressos i despeses del teu municipi

  Visió Global »

  Polítiques

  Polítiques

  Educació, protecció i benestar social, cultura... Quina àrea t'interessa?

  Polítiques »

  Els meus impostos

  Els meus impostos

  T'explicam quina és la teva aportació mitjançant els impostos municipals

  Els meus impostos »


  Organismes Autònoms

  Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià

  A què destina els doblers l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià?

  Oficina Municipal de Tributs

  A què destina els doblers l'Oficina Municipal de Tributs?